Wales OU Students Newsletter | Cylchlythyr Myfyrwyr y Brifysgol Agored

We'll keep you posted on the latest news, events and opportunities to get involved for OU students in Wales. This newsletter will be provided by the Area Association Representative for Wales.

We may use your personal data in an anonymised format to provide demographic analysis of subscribers to inform the planning of future similar projects. For information about how we collect, use and protect your data, please see our Privacy Policy: https://www.oustudents.com/privacy-policy

Byddwn yn eich diweddaru'n barhaus ynghylch y newyddion, digwyddiadau a chyfleoedd diweddaraf i gymryd rhan ar gyfer myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru. Bydd y cylchlythyr hwn yn cael ei ddarparu gan y Cynrychiolydd Cymdeithas Ardal ar gyfer Cymru.

Efallai y byddwn yn defnyddio eich data personol mewn fformat anhysbys er mwyn darparu gwerthusiad demograffig o danysgrifwyr fel sail i gynlluniau prosiectau tebyg ar gyfer y dyfodol. Am wybodaeth ynghylch sut rydym yn casglu, defnyddio ac amddiffyn eich data, gweler ein Polisi Preifatrwydd: https://www.oustudents.com/privacy-policy
* indicates required

OU Students Association will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates. Please select all the ways you would like to hear from Open University Students Association: .......................................................................................................................................................... Bydd Cymdeithas Fyfyrwyr y Brifysgol Agored yn defnyddio'r wybodaeth rydych yn ei darparu ar y ffurflen hon er mwyn cysylltu â chi a darparu diweddariadau. Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Gymdeithas Fyfyrwyr y Brifysgol Agored: